Jelita naturalne

  • baranie
  • wieprzowe
  • kątnice
  • niekalibrowane
  • proste
  • grube
  • żołądki