Certyfikaty

Nadrzędnym celem firmy TOMPOL  jest  spełnianie oczekiwań klienta oraz osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług poprzez ich jakość , rzetelność , terminowość i kompleksowość.

Politykę jakości realizujemy działaniami w ramach wprowadzonego w naszej spółce systemu zarządzania jakością , który spełnia wymagania normy ISO 9001-2008 przy pełnym zaangażowaniu całego kierownictwa i udziale wszystkich pracowników.

 

Dla naszej firmy oznacza to :

    * spełnianie potrzeb naszych klientów oraz prowadzenie kompetentnych konsultacji i doradztwa jak również bezbłędną realizację zamówienia.

    *  tworzenie wzajemnego zaufania i poszanowania wśród naszych partnerów handlowych poprzez właściwą działalność i naszą postawę.

 

W związku z tym :

    * każda bieżąca dostawa powinna być rekomendacją dla przyszłej współpracy.

    * dokonujemy wnikliwej analizy i selekcji dostawców.

    * zapewniamy wykwalifikowaną kadrę poprzez systematyczne szkolenia personelu.

    * planujemy i dokumentujemy podejmowane działania związane z poprawą jakości.

 

Utrzymanie i ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością poprzez wszystkich pracowników ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju i stabilizacji naszej firmy.